Savaitė :-)

Savaitgalis…aktyvioji savaitės dalis jau baigėsi. Na, o savaitė buvo gana aktyvi – pirmadienį sudalyvau diskusijoje apie pabėgelių krizę Lietuvoje, ketvirtadienį sudalyvavau skyrybų seminare, penktadienį sudalyvavau LMT informacinėje dienoje. Na ir šiaip nenuobodžiavau. Dabar apie kiekvieną atskirai:
Pirmadienis, pabėgelių krizė:
Diskusijos metu paaiškėjo, kad nei Lietuvoje, nei Europos sąjungoje pabėgelių krizės nėra. Pabėgelių krizė yra Albanijoje kurioje viso penki milijonai gyventojų ir 1,2 milijono pabėgelių. Per paskutinius aštuonis metus gyventojų skaičius Europos sąjungoje išaugo 11 milijonų, o iš jų naturalus prieaugis (gimstamumas) – tik 2 milijonai. Likę milijonai yra migrantai iš trečiųjų šalių (ne europos sąjungos). Na, o krizė viso labo dabar kyla dėl bene 0,2 milijono pabėgelių perskirstymo :) Na galima suprast, kad objektyviai jokios čia krizės nėra :) Kita vertus buvo įdomu išgirsti prielaidas kaip susiformavo tokie rajonai kaip molenbenkas, chinatown’as ir panašiai – tai dėl to, kad jie buvo taip integruoti – t.y. tie rajonai nesusiformavo natūraliai – migracijos politika juos ten patalpino. Panašiai ir pas mumis – pabėgeliai gavę leidimą gyvent Lietuvoje (laikiną) apgyvendinami Rukloje.
Ketvirtadienis, skyrybų seminaras:
Padėta šiek tiek su organizavimu – registracijos sąrašu, pažymėjimais. Kaip ir buvo galima tikėtis – nesvarbu ar esi susituokęs formaliai ar ne – skyrybų procesas menkai tesiskiria psichologine prasme. Pirmiausia susiduriama su neigimu, paskui pyktis, derybos, liudesys, susitaikymas – panašiai kaip ir su liga :) suprantama, kad pokyčiai nebūtinai vyksta ratu ir gali keliaut iš vienos stadijos į kitą :) Statistika nelabai linksma – išsiskiria maždaug apie pusę susituokusių (seminaro pranešėjos pateikė šiek tiek kuklesnius skaičius :)
Penktadienis, info diena LMT
Gana sunku apibendrinti tai kas ten buvo išgirsta. Labiau įstrigo statistika, kad iš sveikatos srities ir Lietuvos bandymų kažką nuveikti horizontuose buvo nulinė sėkmė – niekas kas bandė nepavyko nors kitose srityse yra kas laimėjo. Iš Mokslo pareigūnės kalbos pasirodė, kad mažom šalim geriau bandyti užsiimti koordinacine, o ne pačia tiriamąja veikla. Istrigo sąvoka, kad pagal EK klinikinis tyrimas yra suprantama plačiau negu apibrežia direktyva ir po šiuo apibrėžimu galima sakyti, kad psichologai sugalvoję pavyzdžiui įvertinti skirtingų konsultavimo būdų efektyvumą žmonėms vykdytų klinikinį tyrimą. Taip pat finansavimas nesumažėjo, bet tyrimai išplatėjo. Paminėjo, kad verta bandyti sudalyvauti ir kitų sričių tyrimuose, nes EK reikalauja, kad pavyzdžiui kuriant naują technologiją ji būtų sociali – t.y. prieinama žmonėms ir jiems naudinga. Ir šioje vietoje socialinių mokslų dalyvavimas yra labai svarbus, nes EK į tai nežiūri pro pirštus, kad formaliai dalyvauja, bet rezultate turi atsispindėti realus, socialinis poveikis ir nauda.
Na, o šiaip šią savaitę pradėjau rašyti disertacijos literatūros apžvalgą ir šiaip – daugiau mažiau reguliarūs moksliniai darbeliai :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *